Taxichauffeurs in verzet tegen werkverdringing door vrijwilligers

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 19/10/2018

Taxichauffeurs in verzet tegen werkverdringing door vrijwilligers

Het plan om in Midden-Groningen een deel van het wmo-vervoer door vrijwilligers te laten doen, stuit op verzet van taxichauffeurs. Dertig van hen vroegen, ook namens hun collega’s, een uitkering aan bij de wethouder die verantwoordelijk is voor het plan.

Midden-Groningen moet de komende jaren een tekort van enkele miljoenen weg zien te werken. Dat moet gebeuren door middel van een aantal ‘quick wins’, waarvan het wmo-vervoer voortaan door vrijwilligers laten doen er één is. Volgens wethouder Peter Verschuren wordt het wmo-vervoer voor een groot deel gebruikt van vervoer van en naar het ziekenhuis, maar is het daar eigenlijk niet voor bedoeld. Door dit deel van het vervoer door vrijwilligers te laten doen, kan 300.000 euro per jaar worden bespaard.

Niet heel verrassend

Dat is geld dat normaal voor de taxibedrijven is bestemd die het wmo-vervoer verzorgen. En het gaat dus ook om de boterham van de taxichauffeurs die wmo-cliënten rijden. In die zin is het niet heel verrassend dat het plan voor veel onrust onder taxichauffeurs in Midden-Groningen heeft gezorgd. Zij worden gesteund door FNV taxi, wat nu dus heeft geleid tot het aanvragen van een uitkering bij Verschuren.

“Taxichauffeur is een vak, geen vrijwilligersbaan”, zegt Minke Jansma namens de vakbond. “Samen met onze leden roepen we het college van B&W op de plannen te herzien en het werk daar te laten waar het hoort: bij de professionals. De taxichauffeurs dus.” De actie die is gekozen om dat standpunt duidelijk te maken heeft een cynisch uitgangspunt: als de chauffeurs nu een uitkering krijgen, kunnen ze straks als vrijwilliger hun werk blijven doen. De onderliggende boodschap is uiteraard dat zij gewoon hun vak willen blijven uitoefenen.

Bezuiniging

De vakbond laat ook een paar taxichauffeurs aan het woord. Te Panneman spreekt van “pure werkverdringing. Al jaren brengen wij, naar ieders tevredenheid, de mensen naar en van het ziekenhuis. De gemeente wil over onze rug heen een bezuiniging doorvoeren.” Hilda Kloosterman denkt dat overstappen op vrijwilligers de dienstverlening niet ten goede zal komen. De klanten “moeten maar afwachten of ze nog bij het ziekenhuis komen en of degene die hen ophaalt wel weet hoe bijvoorbeeld een rolstoel moet worden vastgezet.”

Terug naar Berichten