Taxichauffeurs protesteren in Den Haag

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 19/02/2019

Taxichauffeurs protesteren in Den Haag

Honderden taxichauffeurs uit met name de grote steden hebben op het Malieveld in Den Haag geprotesteerd tegen de problemen die zij zien in de taximarkt. Ze willen onder meer af van de in hun ogen oneerlijke concurrentie met Uber.

De demonstratie werd een week geleden aangekondigd en bracht uiteindelijk honderden taxichauffeurs met hun voertuig naar het Malieveld in Den Haag. De deelnemers aan het protest waren met name uit Rotterdam en Amsterdam afkomstig, maar ook uit andere steden in de Randstad sloten zich taxichauffeurs aan. Vanuit hun thuissteden reden zij in verschillende colonnes naar Den Haag. Op het Malieveld meldden zich ook diverse leden van de Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat om met de demonstranten in gesprek te gaan. Tevens werd er een petitie aangeboden.

Eerlijk concurreren

De klachten zijn niet nieuw, maar het is wel een tijdje geleden dat er gezamenlijk werd geprotesteerd. De laatste dagen kwam er vooral de nadruk op te liggen dat de chauffeurs op eerlijke wijze willen concurreren met diensten als Uber. Omdat dit bedrijf nog steeds wordt gezien als bemiddelaar en niet als taxidienst, gelden er in bepaalde opzichten andere regels. Wie in de opstapmarkt rijdt van een stad met TTO-systeem of officieel taxikeurmerk, moet aan regels voldoen die niet gelden in de bestelmarkt die Ubertaxi’s bedienen. Bovendien zeggen de taxichauffeurs uit de opstapmarkt niet te kunnen rijden voor de vaak lagere tarieven die voor ritten via Uber worden gerekend.

Hogere premie taxiverzekering

Maar er zit ook veel pijn op het gebied van taxiverzekeringen, die de laatste jaren steeds duurder worden. Dat is het gevolg van schades die al diverse jaren hoger uitpakken dan de premies die worden betaald. Veel traditionele taxiondernemers wijzen als het om schades gaat vooral naar de in hun ogen onbekwame Uberchauffeurs die met name in Amsterdam werken. Met hun vreedzaam verlopen demonstratie hopen de taxichauffeurs deze en andere kwesties op de agenda van de nationale politiek te hebben gezet.

Terug naar Berichten