Tweede Kamer stemt in met afschaffen BPM-teruggave taxi’s

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 16/11/2018

Tweede Kamer stemt in met afschaffen BPM-teruggave taxi’s

De BPM-terrugaveregeling voor taxivoertuigen wordt definitief afgeschaft. Wel zal er worden gemonitord of er voldoende aanbod is in hybride of volledig elektrische taxibusjes. Brancheorganisatie KNV is erg teleurgesteld over deze uitkomst en voorspelt desastreuze gevolgen, onder meer in de vorm van taxibedrijven die ten onder zullen gaan.

Over de straattaximarkt wordt eigenlijk al niet meer gesproken. Daarvoor was al duidelijk dat het kabinetsbesluit om de BPM-teruggave af te schaffen niet meer zou worden teruggedraaid. Voor het zorgvervoer was die hoop op uitstel of afstel er nog wel, omdat een deel van de politiek zich achter de sector schaarde. Een motie namens de SP pleitte voor uitstel met twee jaar, en in een amendement werd zelfs voorgesteld om de maatregel helemaal terug te draaien.

Maar gisteren stemde de Tweede Kamer in met de belastingplannen van het kabinet, en dus ook met deze maatregel voor de taxisector. Het afschaffen van de BPM-teruggave moet de taxisector stimuleren om snel over te stappen op uitstootvrije voertuigen. De BPM-teruggave kan namelijk duizenden tot tienduizenden euro’s belopen. Zeker voor de zwaarder taxibussen in het doelgroepenvervoer loopt dit snel op. Voor taxibusjes met weinig of geen uitstoot is er sprake van weinig of geen BPM.

Zorgvervoer 14 procent duurder

Het punt is alleen: die busjes zijn er nu nog nauwelijks. Er wordt wel aan gewerkt, onder meer middels een bestuursakkoord voor uitstootvrij doelgroepenvervoer in 2025, maar dat heeft tijd nodig. De sector vindt dat ze onevenredig hard wordt geraakt. KNV liet een onderzoek uitvoeren waaruit blijkt dat de kosten voor zorgvervoer door de maatregel met 14 procent zal stijgen. Tegelijk vormen taxibusjes slechts zo’n 2 procent van de totale vloot busjes in het land, dus de milieu-impact zal ook gering zijn.

Dat betoogt de sector, die dinsdag ook een petitie aanbood in Den Haag. Deze werd gesteund door gebruikers van het doelgroepenvervoer en leveranciers van voertuigen. De redenatie is ook dat de hogere kosten voor het vervoer op het bordje van de gebruikers komt, want gemeenten en vervoerders kunnen die extra miljoenen niet ophoesten. “Onbegrijpelijk dat de Kamer zo’n breed gesteunde petitie gewoon naast zich neerlegt”, vindt KNV.

‘Deel vervoerders zal failliet gaan’

De afschaffing van BPM-terrugave voor taxivoertuigen gaat dus gewoon door. Deze wordt ook niet met twee jaar uitgesteld en dan gelijkgetrokken voor alle voertuigen, zoals nog werd gehoopt. De enige motie die het wel redde, was het voorstel om dan maar te monitoren of er voldoende aanbod is in ‘groene’ taxibusjes. Volgens KNV is dat er nu gewoonweg niet en gaat dat monitiren niks opleveren wat nu ook al niet bekend is. “We weten al wat uit de monitoring gaat komen: verschraling van het aanbod en/of opdrachtgevers die duurder uit zijn en een deel van de vervoerders die, vanwege langlopende contracten, financieel klem komen te zitten en failliet gaan.”

Beraden op verdere steun

De brancheorganisatie had op zijn minst graag twee jaar uitstel van de maatregel gezien, maar ook dat bleek niet haalbaar. Nu wordt de branche volgens KNV onevenredig hard geraakt terwijl er juist wel werk wordt gemaakt van uitstootvrij doelgroepenvervoer. “KNV is en blijft, samen met haar leden, uiteraard wel vóór duurzaam vervoer. Van alle taxi’s rijdt al 20 procent op alternatieve brandstoffen. Dat is wereldwijd gezien op taxigebied nergens zo en is ook vele malen meer dan rest van het totale Nederlandse wagenpark. Maar KNV gaat zich, gelet op deze uitkomsten, wel beraden over verdere steun aan initiatieven om versneld tot verdere verduurzaming van de taxivloot te komen.”

Lees ook: SP: draai afschaffen BPM-teruggave taxi’s terug

Terug naar Berichten