Van Dijk (PvdA): problemen taximarkt vragen om aanpassing wet

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 11/07/2019

Van Dijk (PvdA): problemen taximarkt vragen om aanpassing wet

Als Tweede Kamerlid voor de PvdA houdt Gijs van Dijk zich onder meer bezig met de problemen rond taxiverzekeringen en het ongelijke speelveld in de taximarkt. Hij is blij dat deze kwesties nu meer op de politieke agenda staan, maar opgelost zijn ze volgens hem allerminst. “In de taximarkt moet je gewoon harde afspraken met elkaar maken.”

U pleit onder meer voor een gelijk speelveld voor alle straattaxi’s, in plaats van vasthouden aan de verschillende regels voor opstapmarkt en bestelmarkt.

“Voor Uberchauffeurs gelden andere regels dan voor chauffeurs die in de opstapmarkt werken. Wie bijvoorbeeld binnen een systeem met Toegelaten Taxi Organisaties (TTO’s) werkt, moet zich aan bepaalde regels houden en kan ook tegen sancties of schorsingen aanlopen. Dat er voor chauffeurs van taxiplatforms als Uber andere regels gelden, is gebaseerd op een achterhaald onderscheid in de wet.”

De staatssecretaris wil voorlopig niet aan extra regels voor Uber of een minimumleeftijd voor taxichauffeurs. Doet zij genoeg om de problemen op te lossen?

“Wij hebben de afgelopen jaren aandacht op deze problemen gevestigd, waardoor er nu in politiek Den Haag ook erkenning voor is. De staatssecretaris is met de gemeente Amsterdam en Uber in gesprek gegaan. Maar ik vind het allemaal nog veel te vrijwillig. In de taximarkt moet je gewoon harde afspraken met elkaar maken. Dus het is goed dat het probleem nu op de agenda staat, maar het is nog bij lange na niet opgelost. Om echt tot oplossingen te komen, moet de taxiwet worden aangepast. Dus de minimumleeftijd omhoog, voor iedereen dezelfde eisen op het gebied van kwaliteit en ook gelijke straffen voor dezelfde overtredingen.”

En daar hoort volgens u ook een volumebeleid bij?

“Zeker de grote steden moeten in staat worden gesteld om een maximum aantal taxis’s op hun markt toe te laten. Nu zie je dat al die chauffeurs in het weekend naar Amsterdam gaan en allemaal achter elkaar aanrijden in de hoop een paar klanten op te pikken. Dat los je niet op door een goed gesprek met Uber te voeren, want dat is niet in het belang van hun verdienmodel. In andere landen stellen ze daar paal en perk aan, maar in Nederland zijn we met dit soort dingen gewoon te lief en vrijblijvend.”

Ligt het probleem dan bij Uber en soortgelijke bedrijven?

“Ik heb op zichzelf niets tegen bedrijven als Uber. Voor gebruikers is zo’n dienst een hele goede ontwikkeling. Maar er is ook een schaduwzijde en daar is pas sinds kort meer aandacht voor. Nederland hoort regels aan zulke bedrijven te stellen, onder meer over de kwaliteit en het goed betalen van de chauffeurs. Een bedrijf als Uber weet dat er hier ruimte is om die dingen te omzeilen en zal daar ook altijd gebruik van maken, met als gevolg een oneerlijke wedstrijd voor de taxichauffeurs die zich wel aan alle regels moeten houden.”

U stond onlangs een groep ontevreden Uberchauffeurs bij in hun onderhandelingen met Uber. Waar ging dat over?

“Beginnen als Uberchauffeur is makkelijk en in die eerste maanden verdien je goed, maar daarna neemt het aantal ritjes af. Daardoor zijn chauffeurs geneigd om te lang door te werken om toch maar een bepaald inkomen binnen te halen, wat ook weer gevolgen heeft voor de veiligheid. Daarover hebben we met de Nederlandse directie van Uber gesproken. Overigens zijn die problemen bij mijn weten nog niet opgelost.”

U diende samen met Cem Laçin van de SP een motie in om minister Hoekstra samen met de taxisector te laten zorgen dat de problemen met taxiverzekeringen niet nog groter worden. Die motie werd aangenomen. Wat heeft dat tot nu toe opgeleverd?

“Taxichauffeurs staan met hun rug tegen de muur: als ze willen rijden, moeten ze hun verzekering betalen. Maar de premies worden steeds hoger. De problemen op dat gebied hebben de chauffeurs, onder meer door te protesteren, goed onder de aandacht gebracht. Het probleem wordt nu erkend en de gesprekken tussen ministerie, taxisector en verzekeraars worden voortgezet, dus daarin is vooruitgang geboekt. Nu moeten wij er als indieners van de motie bovenop blijven zitten en bij de minister regelmatig naar de stand van zaken informeren.”

Wat heeft de taximarkt in Nederland nu echt nodig?

“We mogen best trots zijn op de kwaliteit van het taxivervoer in Nederland, maar we moeten voorkomen dat we in een soort vechtmarkt belanden. Daar zou de kwaliteit van de taximarkt alleen maar onder lijden. Concurrentie moet er zijn, maar wel in een gelijk speelveld en met een realistische hoeveelheid aanbod van taxivervoer. Zonder regulering en het aanpassen van de wet krijg je dat niet voor elkaar.”

Lees ook:

Terug naar Berichten