Veel discussie over prijs en kwaliteit tijdens Congres Contractvervoer

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 18/10/2018

Veel discussie over prijs en kwaliteit tijdens Congres Contractvervoer

Prijs en kwaliteit in aanbestedingen vormden samen een veelbesproken onderwerp tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer 2018. Maar ook het belang van samenwerking werd meer dan eens benadrukt. Een verslag van wat er in de diverse sessies zoal aan bod kwam.

De sessie over het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit was er één waar de discussie in de zaal snel op gang kwam. Onder de deelnemers was er enthousiasme over de rol die het AIM speelt en kan spelen richting opdrachtgevers. De discussie ging verder vooral over prijs en kwaliteit. Eén van de aanbevelingen luidt om kwaliteitscriteria objectief te maken en vervoerders ook echt de ruimte te te geven om dat deel van de inschrijving te motiveren. Een andere tip luidde om bij aanbestedingen eerst over de kwaliteit te communiceren, en daarna pas over de prijs.

Een andere presentatie, door EVConsult, ging over nu al aan de slag met emissievrij doelgroepenvervoer. Dat het die kant opgaat, daar was men het wel over eens. Het tempo waarin dat gaat is nog onderwerp van een boeiende discussie. Vanwege de meerkosten voor opdrachtgevers op korte termijn, werd door sommige deelnemers voorgesteld om niet ineens naar uitstootvrij te gaan maar om dit gefaseerd te doen. De grootste uitdaging is nu nog de beschikbaarheid van materieel.

In zekere zin contractmanagement

De regio Arnhem-Nijmegen kent een formele reizigersadviesraad voor het doelgroepenvervoer, de RAD. De leden dragen bij aan het structurele overleg met opdrachtgevers en vervoerders, zo kwam uit de sessie over dit onderwerp naar voren. Maar er is in zekere zin ook sprake van contractmanagement. Zo bleek het beloofde pinnen in de voertuigen niet te kunnen en is dit door RAD aan de kaak gesteld. Volgens de RAD zou het model dat in Arnhem-Nijmegen wordt gebruikt ook in andere regio’s van nut kunnen zijn.

De juridische update staat jaarlijks op het congresprogramma en was ditmaal met name op één onderwerp gericht: wat kun je als vervoerder doen tegen de risico’s van indicatieve informatie in aanbestedingen. Het gaat dan vooral om het risico van volumedalingen. Procederen heeft vaak geen zin, want meestal wordt dit als ondernemersrisico gezien. Aanbeveling voor vervoerders en opdrachtgevers is om de proportionaliteit en risico-allocatie scherp in het oog te houden. Voor vervoerders brengt dat ook met zich mee dat er al in een vroeg stadium vragen over moeten worden gesteld via de Nota van Inlichtingen.

Reële kosten voor doelgroepenvervoer

Ook in de sessie over TX-Keur vormden prijs en kwaliteit een voornaam thema. Omdat het keurmerk al staat voor kwaliteit, ging het onder meer over manieren waarop ondernemers zich binnen dat keurmerk nog verder kunnen onderscheiden. Een voorbeeld daarvan is het belang van ritbeleving.

CROW heeft een tool ontwikkeld waarmee een indicatie kan worden verkregen van reële kosten voor doelgroepenvervoer. In de goed bezochte sessie ging het onder meer over de totstandkoming van de tool, die opdrachtgevers duidelijk moet maken hoe de kostprijs voor vervoer opgebouwd wordt. Tijdens de sessie waren er vooral veel vragen en opmerkingen van ondernemers. Over het algemeen zagen de deelnemers de tool als een mooi startpunt voor meer gunnen op waarde.

Met elkaar gemeen

Publiek Vervoer Groningen Drenthe is de grootste aanbesteding in zijn soort en wellicht ook het ‘grootste’ onderwerp van het congres. Een relatief kleine sessie ging over de toegevoegde waarde van een groot. Toch hebben deze onderwerpen iets met elkaar gemeen: ze draaien om samenwerking. Het netwerk van Publiek Vervoer moet uitgroeien tot één van de zeven MaaS-pilots en daar is samenwerking cruciaal in. Binnen een klankbordgroep krijgt die samenwerking tussen alle belanghebbenden juist vorm. Wellicht kan het voorbeeld van Dinkelland en Tubbergen daarom ook elders navolging krijgen.

Terug naar Berichten