‘Verloop en uitval personeel beperken nu nóg belangrijker’

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 24/12/2018

‘Verloop en uitval personeel beperken nu nóg belangrijker’

In 2018 werd duidelijk dat de arbeidsmarkt in de taxisector echt gekanteld is. Met als gevolg een toenemende vraag naar chauffeurs die niet ingevuld kan worden. Deze problematiek kent grote regionale verschillen maar de algemene tendens is duidelijk: chauffeurs worden schaars. Dat schrijft Henk van Gelderen, directeur van Sociaal Fonds Taxi (SFT), in zijn terugblik op 2018.

Dat chauffeurs schaars worden, merken we bij SFT goed bij de uitvoering van de OPOV-regeling.  Die treedt in werking wanneer het vervoer overgaat van de ene naar de andere vervoeder als gevolg van een openbare aanbesteding. Voorheen wilde het bedrijf dat het vervoer gaat rijden zo min mogelijk personeel overnemen. Tegenwoordig worden we gebeld met de vraag of er niet meer personeel op de lijst moet staan dat overgenomen kan worden. 

En andersom bellen vervoerders die het werk kwijtraken met de vraag of ze echt de chauffeurs moeten opgeven omdat ze nog genoeg werk hebben. In 2019 wordt overigens de OPOV-regeling uitgebreid, zodat ook bij tussentijdse wisseling van het vervoer of van onderaannemer een groot deel van het personeel een baanaanbod krijgt.

Noodzaak van inzetbaar blijven

Als er schaarste is aan goed personeel en nieuw personeel moeilijk te vinden is, dan is het des te belangrijker om het verloop van het huidige personeel te beperken. En net zo belangrijk: uitval door bijvoorbeeld ziekte te beperken. Want de noodzaak dat mensen inzetbaar blijven, wordt groter naarmate je moeilijker vervangers kunt vinden. Los van het feit dat dit sowieso onderdeel is van goed werkgeverschap. Maar ook werknemers zelf kunnen werken aan hun inzetbaarheid. Gezond leven en eten bijvoorbeeld. In 2018 heeft SFT diverse workshops voor werknemers bij bedrijven gegeven op dit terrein. Maar je kunt ook denken aan werkplekonderzoeken die het afgelopen jaar regelmatig door SFT zijn uitgevoerd bij taxibedrijven.

Resultaten niet zo best 

Personeelstekort is een teken dat het goed gaat met de economie. Maar gaat het dan ook goed met onze sector? Ik merk er nog weinig van. Weliswaar is de krimp van de branche tot stilstand gekomen, zo blijkt uit de arbeidsmarktcijfers die op de site van SFT staan, maar de financiële resultaten van de bedrijven zijn nog niet best. En dat betekent weer dat er weinig ruimte is om arbeidsvoorwaarden te verbeteren. 

Maar als personeelstekort leidt tot het niet kunnen uitvoeren van een vervoersvraag, is dat misschien een goede aanleiding om prijzen te laten stijgen. Helaas werken de economische wetten van vraag en aanbod net wat anders in onze branche. En dan wordt vaak gewezen naar de aanbestedingen en dus naar de opdrachtgevers. Niet alleen opdrachtgevers, maar alle betrokken partijen hebben een verantwoordelijkheid om naar een gezonde branche toe te werken.

Aanbestedingsinstituut Mobiliteit

Werkgevers en vakbonden in de taxibranche hebben elkaar op dat gebied gevonden en hebben het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM) opgericht dat overheden van advies voorziet om tot goede aanbestedingen te komen. In 2018 hebben we gezien dat veel gemeenten en provincies van de dienstverlening van AIM gebruik hebben gemaakt. En dat stemt hoopgevend.  

Ik wens namens SFT iedereen in de taxibranche een goed en vooral gezond 2019 met veel werkplezier. SFT wil u daarbij van harte ondersteunen.

Henk van Gelderen
Sociaal Fonds Taxi

Terug naar Berichten