Via UWV leidde Taxiwerq vorig jaar 250 chauffeurs op

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 06/03/2019

Via UWV leidde Taxiwerq vorig jaar 250 chauffeurs op

Taxiwerq heeft sinds enkele jaren een samenwerking op landelijk niveau met uitkeringsinstantie UWV. Dat leidde er vorig jaar toe dat zo’n 250 mensen met een uitkering werden opgeleid tot taxichauffeur. En dat is, gezien de krappe arbeidsmarkt van het moment, geen overbodige luxe.

Het UWV heeft zijn dienstverlening aan de Nederlandse werkgevers verdeeld over 35 arbeidsmarktregio’s (AMR). Daarnaast is er een landelijk servicepunt waar werkgevers terechtkunnen met vragen en kwesties die de regio overstijgen. In diverse regio’s wordt er al langer samengewerkt door het UWV en Taxiwerq. Maar die laatste is door de jaren heen steeds landelijker gaan werken. Op een gegeven moment was het daarom logischer om de samenwerking op landelijk niveau voort te zetten.

Karsten Bulling is bij het landelijke werkgevers-servicepunt van het UWV verantwoordelijk voor de sector transport en logistiek. “In 2014 ben ik in contact gekomen met Taxiwerq, dat toen volop bezig was zijn activiteiten naar het hele land uit te breiden. We zijn samen gaan kijken naar manieren om de openstaande vacatures voor chauffeurs in te vullen.” Sindsdien wordt er gewerkt met vaste afspraken en contactpersonen voor alle regio’s waar het chauffeursbemiddelingsbureau actief is.

Arbeidsmarkt is erg krap

Pascal Denissen van Taxiwerq: “Nu ligt er een convenant met landelijke afspraken. Dat vergemakkelijkt het proces om mensen met een uitkering op te leiden tot taxichauffeur. In de eerste jaren van onze samenwerking leidden we jaarlijks 25 tot 50 mensen op, maar afgelopen jaar waren dat er al ongeveer 250.” En dat is ook nodig, want met name in het contractvervoer groeit het tekort aan chauffeurs. “De arbeidsmarkt is erg krap, dus het is mooi dat we door onze samenwerking met het UWV ook uit deze doelgroep kunnen putten.”

“We kijken uiteraard of er in onze bestanden mensen voorkomen die hun taxipapieren al hebben”, legt Bulling uit. Erg groot is deze groep werkzoekenden in de huidige arbeidsmarkt niet, dus meestal wordt er gezocht naar mensen die bepaalde vaardigheden hebben en bereid zijn om tot taxichauffeur te worden opgeleid. “Dat kan bijvoorbeeld door middel van voorlichtingsbijeenkomsten die Taxiwerq organiseert en waar wij dan mensen voor uitnodigen.”

Leer-werktraject

Mensen die belangstelling hebben om taxichauffeur te worden, melden zich via taxivacatures.nl of worden aangemeld door een AMR van het UWV. Taxiwerq praat de kandidaat helemaal bij over het werk en het opleidingstraject. Via een leer-werktraject kan de kandidaat al tijdens zijn of haar opleiding op de taxi rijden. De eerste twee maanden is er sprake van een proefplaatsing met behoud van de uitkering. Bevalt het van beide kanten, dan volgt er een arbeidscontract voor een half jaar.

De mensen die vanuit een uitkering worden opgeleid tot taxichauffeur, waren voorheen in andere  beroepen werkzaam. Dat brengt ook een nadeel met zich mee, legt Denissen uit. “Vanwege diezelfde krappe arbeidsmarkt is er ook sprake van de nodige uitstroom. Het gebeurt momenteel wat vaker dat mensen die bijvoorbeeld chauffeur in het leerlingenvervoer zijn geworden, ingaan op een aanbod om weer in hun oude beroep aan de slag te gaan. Maar er zijn ook veel mensen die instromen als taxichauffeur en dat werk jarenlang blijven doen.”

Bulling geeft aan dat het prettig is om met een partij als Taxiwerq afspraken te maken over samenwerking. “Dat schept duidelijkheid over en weer. Je weet wat je van elkaar kunt verwachten, maar je kunt elkaar ook aanspreken wanneer iets anders loopt dan verwacht. Bij knelpunten of problemen ga je daardoor gemakkelijk met elkaar in overleg, en Taxiwerq is ook echt een partij die graag wil bijdragen aan oplossingen.”

Terug naar Berichten