Vlaams parlement akkoord met deregulering taximarkt

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 27/03/2019

Vlaams parlement akkoord met deregulering taximarkt

De taximarkt in Vlaanderen is een forse stap dichter bij deregulering gekomen. Het Vlaamse parlement heeft ingestemd met het decreet waarmee de taximarkt stevig moet worden hervormd.

De plannen voorzien onder meer in het afschaffen van een maximum aantal vergunningen van één per duizend inwoners van een gemeente. Ook is het oppikken van passagiers straks niet meer beperkt tot de gemeente waarin de vergunning is afgegeven. Verder moeten taxichauffeurs Nederlands kunnen praten met hun passagiers en worden de tarieven vrijgegeven. De taxi moet hierdoor in Vlaanderen goedkoper worden, maar de nieuwe regels moeten ook ruimte bieden voor platforms als Uber.

Verkiezingen

De kogel is nog niet helemaal door de kerk, maar veel scheelt het niet. Brancheorganisatie GTL benadrukt dat er nog een uitvoeringsbesluit moet worden gepubliceerd. Daarin moeten veel stukken van het decreet verder worden uitgewerkt. GTL betwijfelt dan ook of alles wat is voorgenomen wel per 2020 in werking kan treden. Het uitvoeringsbesluit moet worden goedgekeurd door de Vlaamse regering, maar er zijn verkiezingen op komst en GTL verwacht dat een volgende regering hier pas een besluit over kan nemen.

Overlast en fileleed

De sectororganisatie heeft zich, ook samen met andere partijen, al vaker kritisch uitgelaten over het taxidecreet. Volgens GTL heeft Weyts allerlei goede adviezen naast zich neergelegd en zet hij in de grote steden “de deur wagenwijd open voor overlast in de centrumsteden, extra fileleed en sociale dumping.” Een bestuurder in Gent gaf onlangs aan te vrezen dat de deregulering in de Vlaamse steden zal leiden tot een taxi-oorlog.

Terug naar Berichten