Voorrang voor taxi’s uit Assen tijdens TT

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 25/06/2019

Voorrang voor taxi’s uit Assen tijdens TT

Tijdens het motorsportevenement TT Assen krijgen taxi’s met een speciaal vignet een eigen standplaats in het stationsgebied. Met het vignet mogen ze ook op andere plekken komen die voor andere taxi’s en auto’s niet toegankelijk zijn. Met deze aanpak moeten problemen met taxi’s van buiten Assen worden voorkomen.

De motorraces en de feesten er omheen zorgen altijd voor een enorme toestroom van mensen naar Assen. Voor de plaatselijke taxibedrijven biedt dat de kans om veel te werken en goed te verdienen tijdens het evenement, dat komend weekend weer plaatsvindt. Maar ook taxiondernemers die normaliter niet in Assen rijden, komen op de grote groep aan potentiële klanten af. En dat gaat niet altijd even goed, zegt Wietze Mast namens de Gezamenlijke Asser Taxi Ondernemers (GATO).

“Vaak worden er problemen veroorzaakt door chauffeurs van buitenaf, die niet bekend zijn in Assen en vaak onnodig omrijden tijdens de wegafsluitingen die bij het evenement horen. Ook kwamen er vorig jaar veel klachten over taxi’s van buitenaf die woekerprijzen rekenden.”

Speciale standplaatsen

Daarom is er in overleg met de gemeente besloten tijdens de TT-week een GATO-vignet te hanteren. Taxi’s die dit vignet hebben, mogen op plaatsen komen die voor andere voertuigen afgesloten zijn. Het aanwijzen van deze speciale standplaatsen is een proef. Op het verloop daarvan wordt toegezien door de verkeersregelaars.

Twee jaar geleden probeerden de GATO-bedrijven zelf al een vignet in te voeren, toen nog zonder steun van de gemeente. Tegenwoordig werken de partijen goed samen, geeft Mast aan. “De vereniging werkt nauw samen met de gemeente en er is voortdurend overleg. Belangrijk is dat de gemeente weet wat ze aan deze vereniging en zijn leden heeft.”

Terug naar Berichten