Voorstel: één klachtenplatform voor alle Amsterdamse TTO’s

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 06/12/2018

Voorstel: één klachtenplatform voor alle Amsterdamse TTO’s

Om ritweigering en prijsafspraken in de Amsterdamse opstapmarkt op te lossen, moet er een centraal platform voor klachten over alle TTO-taxi’s komen. Dat is althans het voorstel van Take a Taxi, één van de Toegelaten Taxi Organisaties. Hoe de andere TTO’s en de gemeente er tegenaan kijken, moet de komende tijd blijken.

TAT deed een soortgelijk voorstel een jaar geleden ook al. Toen was er echter onvoldoende animo voor. Afgelopen jaar was er weer veel aandacht voor de problemen in de opstapmarkt. Het gaat dan onder meer om ritweigering en het maken van prijsafspraken. Take a Taxi verzorgt samen met de collega’s van Taxistad en Aemstel sinds 2016 standplaatscontroles op het Leidseplein. Sinds enige tijd gebeurt dat tevens op de standplaats bij het Centraal Station, waarbij inmiddels ook namens Staxi regelmatig een controleur aanwezig is.

Harde kern

“Gedurende onze aanwezigheid zijn de overtredingen op de vingers van één hand te tellen”, stelt TAT. Maar de ervaring is ook dat de overtredingen weer toenemen als de controles voorbij zijn. Dat hebben de controleurs van een afstand zelf waargenomen en passagiers die werden geweigerd zijn door hen aangesproken om vast te stellen of er inderdaad sprake was van ritweigering. Volgens TAT is er “een harde kern die de rest in een wurggreep houdt door klanten te weigeren, absurde tarieven te vragen voor korte ritten en door onbeschoft verbaal gedrag te vertonen.”

Sancties

Met mystery guests en de reguliere handhaving is dit probleem in de ogen van Take a Taxi niet op te lossen. Daarom moet er wat deze TTO betreft een gezamenlijk lokaal platform komen waar taxiklanten hun klachten over specifieke TTO-chauffeurs kunnen indienen. De organisatie in kwestie krijgt de klacht binnen en kan deze dan snel verwerken en eventueel sancties opleggen. Wat Take a Taxi betreft wordt het platform een website en geen app, omdat de noodzaak deze te downloaden remmend zou kunnen werken.

‘Werkt zoals het zou moeten’

Het voorstel van Take a Taxi betreft ook de andere TTO’s, waaronder TCA. Directeur Hedy Borreman geeft aan op dit moment nog niet inhoudelijk te kunnen reageren op het voorstel. Verder stelt ze dat TCA een “een eigen klachtenprocedure heeft – net als de overige TTO’s aangezien dit verplicht is – en die werkt volgens mij zoals die zou moeten.”

“Als er binnen Amsterdam daarnaast nog behoefte is aan een klachtenmeldpunt, dan denk ik dat deze breder zou moeten zijn dan alleen de TTO’s. Dus wellicht kan het taxiteam van Amsterdam daar verder wat in betekenen”, aldus Borreman. “Mocht een consument vinden dat de klacht niet naar tevredenheid afgehandeld is, dan biedt TCA de mogelijkheid om uit te wijken naar een geschillencommissie. Wij hebben dit ook richting de andere TTO’s voorgesteld zodat er een eenduidig beleid is, maar dit is nog onder bespreking.”

Toezicht & Handhaving Taxi zou in het realiseren van het platform het voortouw moeten nemen, vindt Take a Taxi. Vanuit die organisatie was er op dit moment geen gelegenheid om te reageren.

Terug naar Berichten