Wmo-vervoer Den Haag gegund aan Noot

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 27/02/2019

Wmo-vervoer Den Haag gegund aan Noot

Het wmo-vervoer van de gemeente Den Haag is voor de komende jaren gegund aan vervoerder Noot uit Ede. Den Haag telt zo’n 15.000 mensen met een wmo-indicatie.

Sinds 1 juni 2015 is Connexxion de wmo-vervoerder in Den Haag, maar daar komt na vier jaar dus een einde aan. Connexxion nam destijds het stokje weer over van HTM. Net als in 2015 kwamen er vier inschrijvingen binnen op de aanbesteding, ditmaal met Noot als winnaar. De opdracht kent een vaste looptijd van twee jaar en drie maanden. Daarna kan er nog twee keer met een jaar worden verlengd, tot en met uiterlijk 31 augustus 2023.

De gemeente Den Haag telt ongeveer 525.000 inwoners. Van het wmo-vervoer kunnen ongeveer 15.000 mensen met een indicatie gebruikmaken, aangevuld met een groep van ongeveer 500 personen met een wmo-indicatie voor dagbesteding.

Zero emissie

Het college van burgemeester en wethouders in Den Haag heeft afspraken gemaakt om vervoersvoorzieningen in de stad slimmer in te zetten. De verschillende vormen van doelgroepenvervoer worden in dat verband ‘geharmoniseerd’. Die bundeling moet in 2022 gaan plaatsvinden. Om die reden is het wmo-vervoer nu voor een betrekkelijk korte periode gegund, zodat de korte en lange termijn elkaar niet in de weg staan.

Daarnaast zijn er ambities om het vervoer in de stad uitstootvrij te maken. Specifiek voor het contractvervoer heeft de gemeente daarom het bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer getekend, waarmee wordt gestreefd naar uitstootvrij doelgroepenvervoer in 2025. In het bestek telden de milieu-eisen mee voor 20 van de maximale 100 punten. Hoe schoner de voertuigen waarmee de vervoerde aanbood te rijden, hoe meer punten er te verdienen waren.

Oplossing tijdens verkeershinder

Met de inschrijfprijs konden maximaal veertig punten worden verdiend. De milieu-eisen vallen onder kwaliteit, waarmee zestig punten binnen te halen waren. Naast de twintig voor rijden met schone voertuigen was het plan van aanpak voor communicatie met de reizigers goed voor maximaal vijftien punten. Die konden ook worden verdiend met oplossingen voor het vervoer tijdens langdurige verkeershinder of grote evenementen. Inschrijvers moesten tot slot specifiek voor het dagbestedingsvervoer een plan van aanpak schrijven dat met hooguit tien punten gewaardeerd kon worden.

Terug naar Berichten