Wmo-vervoer Zeeuws-Vlaanderen definitief naar Citax

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 26/06/2018

Wmo-vervoer Zeeuws-Vlaanderen definitief naar Citax

Citax is de nieuwe wmo-vervoerder in Zeeuws-Vlaanderen. Het kort geding dat door verliezende inschrijvers werd aangespannen, draaide op niets uit. Daarmee is een lang traject eindelijk ten einde, want twee eerdere pogingen om deze opdracht opnieuw aan te besteden liepen spaak.

De huidige vervoerders, Taxi Clinge en Taxi Grenszicht, spanden een kort geding aan tegen de voorlopige gunning aan Citax. Uit die rechtsgang is blijkbaar niets naar voren gekomen dat de permanente gunning in de weg staat. Daarmee is het dus driemaal scheepsrecht want de twee eerdere pogingen om het wmo-vervoer in Terneuzen, Sluis en Hulst opnieuw te gunnen, draaiden op niets uit. In de tweede ronde bleek geen van de inschrijvers aan de eisen in het bestek te hebben voldaan.

Langere looptijd

In het wmo-vervoer in de drie gemeenten is sprake van ongeveer 5.500 pashouders die met elkaar jaarlijks zo’n 116.000 ritten maken. De opdracht bestaat verder uit het verzorgen van de Haltetaxi. Dit is een vervangend vervoermiddel op trajecten waar het openbaar vervoer per bus is opgeheven. Ook vervangt de Haltetaxi de buurtbus op momenten dat die laatste niet beschikbaar is. Momenteel worden er met de Hatetaxi ruim 20.000 ritten per jaar gemaakt. Uiteraard zijn al deze cijfers indicatief en kan Citax er als opdrachtnemer geen rechten aan ontlenen.

In totaal schreven er zes partijen in op de aanbesteding. De opdracht betreft alleen het vervoer; de operationele regie wordt sinds 2009 door GVC verzorgd. De overeenkomst met Citax is aangegaan voor een periode van vijf jaar. Door voor een wat langere looptijd te gaan, wil de opdrachtgever er mede voor zorgen dat er voor vaste werknemers wordt gekozen. Ook wordt de opdrachtnemer zo in staat gesteld om zijn investeringen terug te verdienen. De opdracht kan na die vijf jaar nog eens met tweemaal worden verlengd.

Verduurzamen wagenpark

Bij het beoordelen van de inschrijving werd de prijs voor 40 procent meegewogen. Hiervoor is een bandbreedte vastgesteld tussen 26,50 en 28,50 euro. Voor de duurzaamheid van het wagenpark konden maximaal 15 van de 100 punten worden gescoord. Voor het daadwerkelijk aanpassen van dat wagenpark naar de beloofde samenstelling is een overgangsperiode van drie maanden ingebouwd. Verder konden er punten worden verdiend op het vlak van personeel en arbeidsvoorwaarden: vaste contracten en investeren in het opleiden van personeel. De opdracht zou aanvankelijk op 1 juli ingaan, maar dat is nu 1 oktober geworden.

Alles weten over de ontwikkelingen in het Nederlandse doelgroepenvervoer? Kom dan op donderdag 11 oktober naar het Nationaal Congres Contractvervoer 2018 in Expo Houten. Inschrijven kan nu nog met vroegboekkorting.

Lees ook:

Terug naar Berichten