Zilveren Kruis start inkoop zittend ziekenvervoer

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 01/04/2019

Zilveren Kruis start inkoop zittend ziekenvervoer

Zilveren Kruis heeft het inkoopdocument voor haar zittend ziekenvervoer gepubliceerd. Van dit vervoer maken jaarlijks zo’n 23.000 mensen gebruik voor ongeveer 900.000 taxiritten. De zorgverzekeraar wil het werk voor tenminste drie en maximaal vijf jaar onderbrengen bij één opdrachtnemer. 

Zilveren Kruis wil met deze Inkoopprocedure één opdrachtnemer contracteren voor het zittend ziekenvervoer voor de gehele Nederlandse zorgverzekeringsmarkt. De inkoop geldt ook voor De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ). Het vervoer moet vanaf 1 januari 2020 bij de nieuwe vervoerder zijn ondergebracht en het contract loopt dan tot en met 31 december 2023. Daarna kan er nog tweemaal met een jaar worden verlengd.

Centraal aanspreekpunt

Omdat de doelgroep die moet worden vervoerd erg divers is, vraagt de opdrachtgever om een dienstverlener met specifieke kennis en vaardigheden. “Het vervoer van dialysepatiënten vraagt om een andere dienstverlening dan bijvoorbeeld het vervoer van een visueel gehandicapte.” Een consultatie onder belanghebbenden heeft verder uitgewezen dat er behoefte is aan één dienstverlener die als aanspreekpunt dient voor alles met betrekking tot het zittend ziekenvervoer.

Dat de verzekeraar met één partij in zee wil, betekent niet dat deze de kleine 1 miljoen ritten op jaarbasis ook zelf moet gaan uitvoeren. Er wordt een opdrachtnemer gecontracteerd die gebruik maakt van onderaannemers. Enerzijds is er dan voldoende schaal om met het geheel bij te blijven; anderzijds wordt dan de lokale kennis van kleinere vervoerders benut. “Regie en vervoer zijn dus sterk met elkaar verbonden”, zegt Zilveren Kruis daarover.

Ophaaltijden en wijzigingen

Verder is er behoefte aan een goed functionerend platform waar verzekerden makkelijk en snel hun vervoer kunnen regelen. Het is ook de bedoeling dat zij (real time) geïnformeerd worden over ophaaltijden en altijd op de hoogte zijn van wijzigingen. De klanten moeten ook “kunnen vertrouwen op goed opgeleide en dienstverlenende medewerkers met kennis van zaken over de diversiteit van de doelgroepen (aandoeningen) en een dienstverlening die hierop aansluit.” Een belangrijk doel is dat de klanttevredenheid over het vervoer hoog en stabiel is.

De inschrijvingen worden voor de helft beoordeeld op prijs en voor de andere helft op kwaliteit. Er wordt een minimale ritlengte vergoed en een toeslag gegeven op het vervoer van rolstoelgebonden verzekerden. Met de 900.000 jaarlijkse ritten in het zittend ziekenvervoer voor deze verzekeraar is zo’n 19 miljoen kilometer gemoeid. De inschrijvingsperiode sluit op 11 juni en op 30 juli moet de opdracht definitief zijn toegekend. Zilveren Kruis heeft het inkoopdocument op zijn eigen site gepubliceerd.

Terug naar Berichten