Zoetermeer gunt leerlingenvervoer aan DVG

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 25/04/2019

Zoetermeer gunt leerlingenvervoer aan DVG

Het leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer van de gemeente Zoetermeer is voor in elk geval drie jaar gegund aan De Vier Gewesten. De opdracht kan na die periode nog met een jaar worden verlengd.

De afgelopen jaren verzorgde Connexxion het leerlingen- en jeugdhulpvervoer in de Zuid-Hollandse gemeente. Met ingang van het nieuwe stokje neemt de plaatselijke franchisenemer van DVG dat stokje over. In de huidige situatie gaat het om ongeveer 180 leerlingen en zo’n dertig cliënten die worden vervoerd in het kader van de jeugdhulp. Die groep zal met ingang van 2020 ongeveer twee keer zo groot worden, omdat het vervoer in kwestie wordt overgeheveld van de zorgaanbieders naar gemeenten.

Omgang met leerlingen en gemeente

In de beoordeling van de inschrijvingen is de prijs voor 40 procent meegewogen, net als de communicatie. Dat onderdeel heeft weer diverse subcriteria, waaronder omgang met de gemeente (maximaal 10 punten) en omgang met de leerling of jeugdige en de ouders / verzorgers (maximaal 15 punten). Voor omgang met scholen, omgang met personeel en een communicatietool waren elk hooguit 5 punten te verdienen.

Punten voor volledig elektrisch

De overige 20 procent van de punten was te behalen met toezeggingen op het gebied van duurzaamheid. Hierbij is gekeken naar de mate waarin duurzaam vervoer wordt geboden bij de start van de overeenkomst en op verschillende momenten tijdens de looptijd van het contract. Volledig elektrisch rijden is binnen dit verband het hoogst haalbare. Voor de situatie bij de start waren maximaal 8 punten te verdienen, voor de situatie op de latere momenten achtereenvolgens 6, 4 en 2 punten.

Terug naar Berichten