Case: AVAN

In de regio Arnhem-Nijmegen opereert sinds augustus 2016 een private regiecentrale onder de naam Avan. PiM levert ambtelijke ondersteuning aan één van de deelnemende gemeenten en voert namens elf gemeenten regie over de instroom van cliënten dagbesteding en Jeugdwet in 2017.
De moeizame momenten bij Avan laten zien dat doelgroepenvervoer bundelen een complexe opdracht is met een hoog risico op financiële en bestuurlijke teleurstellingen. Realistische bestuurlijke verwachtingen, hands-on ervaring met de taxibranche en partnerschap met scholen en instellingen zijn cruciaal. Op al deze punten stuurt PiM actief en met succes bij, getuige de geruisloze invlechting van deze vervoersstromen.
Nadat de bundeling is gerealiseerd en de kerncijfers bekend zijn, is de volgende stap: sturen op eigen kracht. PiM zet nu binnen gemeente Westervoort de eerste stappen naar de WMO-kantelingsgedachte in de context van een regiecentrale.