Case: PlusOV

In de zomer van 2017 is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van dienstverlening van PlusOV. PlusOV is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Een samenwerking om vervoer mogelijk te maken voor inwoners die door een beperking niet met het gewone openbaar vervoer kunnen reizen.

De resultaten, conclusies en aanbevelingen van dit onderzoeksrapport gaven het bestuur van PlusOV direct aanleiding om haar organisatie te laten doorlichten door Partners in Mobiliteit. Het doel daarbij was te komen tot een plan van aanpak om de dienstverlening van PlusOV kwalitatief op substantieel hoger niveau te brengen.

Enkele maanden later presenteerde PiM haar Plan van Aanpak om de kwaliteit van het doelgroepenvervoer te verbeteren. Onder andere met de herinrichting van de publieke regiecentrale. Al snel volgde het verzoek tot implementatie en uitvoering ervan. Na een aantal quick-wins gerealiseerd te hebben o.a. op het gebied van klachtafhandeling en ict, vond ook een intensieve herstructurering van de organisatie plaats met betrekking tot vervoer, personeel en organisatie, huisvesting, besturing etc. Het succesvolle Stroomlijn, dat PiM eerder ontwikkelde voor het vervoer in Drechtsteden stond hiervoor model.

In juni 2018 werden de eerste resultaten geëvalueerd en bleek de dienstverlening door de reizigers met een 7,1 (route gebonden vervoer) en 7,4 (vraagafhankelijk vervoer) gewaardeerd te worden. PlusOV is met deze cijfers op de goede weg, maar men wil uiteraard nóg beter. PiM blijft voorlopig betrokken bij de verdere ontwikkeling en professionalisering van PlusOV.