Case: Stroomlijn

PiM heeft in opdracht van de Sociale Dienst Drechtsteden het publieke mobiliteitsplatform Stroomlijn (www.stroomlijn.nl) ontwikkeld en gerealiseerd. Stroomlijn is het regionale expertisecentrum voor alle vervoersvragen van opdrachtgevers en reizigers in het doelgroepenvervoer. Daarnaast voert Stroomlijn de dagelijkse regie op het WMO-, Dagbestedings- en SW-vervoer. Het gaat momenteel om ongeveer 450.000 ritten per jaar die Stroomlijn aanneemt en inplant. En met succes. Alle KPI’s die zijn afgesproken met de opdrachtgevers worden gehaald. Het succes van Stroomlijn maakt dat nieuwe opdrachtgevers zich nu aansluiten bij Stroomlijn.
PiM is verantwoordelijk voor de bestuurlijke advisering, de aanbesteding van het vervoer, de (formele) oprichting van het mobiliteitsplatform Stroomlijn en inrichting en operationele aansturing van de regiecentrale van Stroomlijn. Voor nieuwe opdrachtgevers van Stroomlijn verzorgt PiM het traject richting de aansluiting op Stroomlijn en de aanbesteding van deze nieuwe vervoerstromen.