Expertises

PiM adviseert, ontwikkelt én realiseert.


PiM is een full-service advies- en organisatiebureau voor alle vraagstukken rond het doelgroepenvervoer. We staan onze opdrachtgevers graag bij met bijvoorbeeld aanbestedingen, contractbeheer en beleidsadvies. PiM onderscheidt zich in creativiteit en de kennis en kunde om onze adviezen om te zetten in echte operationele vervoersoplossingen. Oplossingen waar we verantwoordelijkheid voor nemen. PiM denkt én doet!

Als professionele schakel zorgen we voor het effectief inrichten en uitvoeren van doelgroepenvervoer.

null

Beleid- en organisatieadvies

Wat is er af als “het” af is? Dat is een vraag die wij onze opdrachtgevers graag stellen. Een vraag die u (en ons) uitdaagt om na te denken over het vraagstuk dat voorligt, een stip op de horizon te zetten, kaders te stellen en diepgaand inzage te krijgen in uw ambities en wensen. PiM staat u bij om uw gedachten te scherpen en een realistische koers te zetten én te houden.

Adviseren én realiseren!
De unieke kracht van PiM is dat wij uw beleidsmatige ambities niet enkel vertalen in advies, maar ook daadwerkelijk omzetten in praktische en werkende vervoersoplossingen.

null

Aanbesteden

Het bestek waarmee u een aanbesteding begint, is het fundament onder een jarenlange samenwerking. Een goede aanbesteding staat garant voor goed vervoer. Andersom geldt echter ook. Voorkom gedoe achteraf met een duidelijk bestek vooraf. PiM kent de do’s & dont’s in het aanbesteden van doelgroepenvervoer. Goede tarieven, duidelijke en beheersbare afspraken en een eerlijke verdeling van verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en vervoerder, maken de aanbestedingen van PiM succesvol voor opdrachtgever, reiziger én vervoerder. Dat is de basis voor een goede samenwerking.
null

Contractbeheer

PiM haalt het maximale uit uw vervoerscontract. Door uw vervoerders scherp te houden van de eerste tot de laatste dag van het contract, krijgt u waar u voor betaalt. Goed contractbeheer gaat verder dan een periodiek gesprek en standaard rapportages. PiM ontwikkelt partnerschap tussen opdrachtgever, reiziger en vervoerder. Contractbeheer gaat volgens PiM over “willen” en “kunnen” voordat het over “moeten” gaat.
null

Regiediensten

De scheiding tussen regie en uitvoering in het doelgroepenvervoer vraagt om nieuwe (specialistische) kennis en kunde bij opdrachtgevers. PiM heeft deze kennis en kunde. PiM helpt u bij de ontwikkeling van een nieuw vervoerssysteem, het inrichten of uitvoeren van de regietaak of bij het versterken van de samenwerking in uw bestaande vervoerssysteem.