Expertises

PiM adviseert, ontwikkelt én realiseert.


PiM is een full-service advies- en organisatiebureau voor alle vraagstukken rond het doelgroepenvervoer. We staan onze opdrachtgevers graag bij met bijvoorbeeld aanbestedingen, contractbeheer en beleidsadvies. PiM onderscheidt zich in creativiteit en de kennis en kunde om onze adviezen om te zetten in echte operationele vervoersoplossingen. Oplossingen waar we verantwoordelijkheid voor nemen. PiM denkt én doet!

Maak kennis met ons team.

Als professionele schakel zorgen we voor het effectief inrichten en uitvoeren van doelgroep en -leerlingenvervoer.

null

Beleid- en organisatieadvies

Wat is er af als “het” af is? Dat is een vraag die wij onze opdrachtgevers graag stellen. Een vraag die u (en ons) uitdaagt om na te denken over het vraagstuk dat voorligt, een stip op de horizon te zetten, kaders te stellen en diepgaand inzage te krijgen in uw ambities en wensen. PiM staat u bij om uw gedachten te scherpen en een realistische koers te zetten én te houden.

Adviseren én realiseren!
De unieke kracht van PiM is dat wij uw beleidsmatige ambities niet enkel vertalen in advies, maar ook daadwerkelijk omzetten in praktische en werkende vervoersoplossingen.

Zie ook de case “Stroomlijn”.

null

Aanbesteden

Het bestek waarmee u een aanbesteding begint, is het fundament onder een jarenlange samenwerking. Een goede aanbesteding staat garant voor goed vervoer. Andersom geldt echter ook. Voorkom gedoe achteraf met een duidelijk bestek vooraf. PiM kent de do’s & dont’s in het aanbesteden van doelgroepenvervoer. Goede tarieven, duidelijke en beheersbare afspraken en een eerlijke verdeling van verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en vervoerder, maken de aanbestedingen van PiM succesvol voor opdrachtgever, reiziger én vervoerder. Dat is de basis voor een goede samenwerking.
null

Contractbeheer

PiM haalt het maximale uit uw vervoerscontract. Door uw vervoerders scherp te houden van de eerste tot de laatste dag van het contract, krijgt u waar u voor betaalt. Goed contractbeheer gaat verder dan een periodiek gesprek en standaard rapportages. PiM ontwikkelt partnerschap tussen opdrachtgever, reiziger en vervoerder. Contractbeheer gaat volgens PiM over “willen” en “kunnen” voordat het over “moeten” gaat.
null

Regiediensten

De scheiding tussen regie en uitvoering in het doelgroepenvervoer vraagt om nieuwe (specialistische) kennis en kunde bij opdrachtgevers. PiM heeft deze kennis en kunde. PiM helpt u bij de ontwikkeling van een nieuw vervoerssysteem, het inrichten of aansturen van de regietaak of bij het versterken van de samenwerking in uw bestaande vervoerssysteem.

CASE: AVAN

De private regiecentrale van Arnhem-Nijmegen (Avan) groeit. PiM draagt bij aan een soepele transitie van het dagbestedings- en Jeugdwetvervoer. Lees meer…

null

Onderzoek

Welke afwegingen worden er gemaakt bij het afgeven van een vervoersindicatie? Hoe reizen de mensen in ons gebied? Hoe sluiten de vervoersbewegingen van het doelgroepenvervoer aan op het OV-netwerk? Hoe tevreden zijn de reizigers? Wat zijn de mogelijkheden van (vrijwillig) elektrisch vervoer? Maar zo een paar vragen die van belang kunnen zijn bij het ontwikkelen van beleid, het voorbereiden van een aanbesteding en/of de gedachtenvorming rond een nieuw vervoerssysteem. PiM helpt u graag bij het in beeld brengen van uw positie en uw omgeving wanneer u beweging wilt brengen in het doelgroepenvervoer.
null

Outsourcing

Wanneer u geen omkijken wilt hebben naar (een deel van) uw doelgroepenvervoer, maar wel altijd in control wilt zijn en de beste mensen voor u aan het werk wilt hebben, dan is onze outscourcing dienstverlening iets voor u. Wij verzorgen bijvoorbeeld uw leerlingenvervoer van aanbesteding tot einde contract. We contracteren de juiste vervoerder, beheren het contract, controleren de facturen, vervullen de consulentfunctie (bij ons op kantoor of bij u op locatie), onderhouden contacten met de reizigers etc. etc. Dit op basis van full-service of alleen voor die diensten die u aan ons wilt uitbesteden.
null

Online applicaties

Wie heeft welke indicatie? Hoe worden mutaties in het vervoer gecommuniceerd? Kloppen de facturen van de vervoerder? Slimme ICT-voorzieningen zijn de backbone van een goed vervoerssyteem. PiM ontwikkelt en levert eigen ICT oplossingen voor indicatiestelling, factuurcontrole en databasebeheer voor o.a. het leerlingenvervoer. Daarnaast adviseert PiM over de inrichting (en aanbesteding) van de ICT-omgeving in bredere vervoersystemen.

Meer informatie over het Dashboard Leerlingenvervoer vindt u hier.

INTERESSE IN ONZE DIENSTVERLENING?
NEEM CONTACT MET ONS OP