Referenties

Ingrid Bennis, beleidsadviseur Samenleving, gemeente Zuidplas:

‘Veel kennis én deskundig advies’

logo

“De regio Midden-Holland onderzoekt de ontwikkeling van doelgroepenvervoer binnen de aangesloten gemeenten Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard en Zuidplas. Om ons daarbij te helpen vroegen wij Partners in Mobiliteit (PiM) ons te adviseren over de mogelijkheden die er zijn om dit vervoer te organiseren, wellicht te integreren met kleinschalig OV en welke kansen het regiemodel hierin biedt.

De heldere aanpak van PiM en het objectieve en deskundige advies dat zij heeft uitgebracht helpt ons zeer. Het geeft belangrijke handvatten om de gesprekken met betrokkenen later dit jaar verder richting te geven. Dat PiM ons daarbij in de gelegenheid stelde om de operatie van een actieve publieke regiecentrale in Drechtsteden ook daadwerkelijk in bedrijf te zien, leverde mooie inzichten op. De contacten met PiM hebben geleid tot een verbreding en verdieping van onze kennis op het gebied van regiecentrales. Wanneer andere gemeentelijke organisaties een vraagstuk hebben met betrekking tot deze materie zou ik zeker PiM als gesprekspartner én adviseur aanbevelen.”

Alex Buchinhoren, Sectorhoofd Zorg en adjunct-directeur Sociale Dienst Drechtsteden:

“Er écht voor willen gaan, dat is de basis voor succesvolle samenwerking”

ZeikhlqJiC

Mijn samenwerking met Lisette de Lijster de Raadt gaat al 10 jaar terug toen zij als (één van de) contractspartner(s) betrokken was bij het doelgroepenvervoer in Drechtsteden. In een latere aanbestedingsperiode raakten wij in gesprek over de uitdagingen, maar ook grote voordelen van een publieke regiecentrale. Dat vond ik erg interessant, echter zouden wij dan ook iemand nodig hebben om zo’n centrale te ontwikkelen, in te richten en te managen.

Gelukkig was Lisette bereid om de overstap te maken naar de gemeente, waarmee wij natuurlijk veel expertise op het gebied van taxivervoer binnen haalden. Lars Winters, die wij beiden ook al kenden kwam erbij als adviseur om het plan samen met ons verder te ontwikkelen, te implementeren en uit te voeren. Vanuit Stroomlijn en vanuit de behoefte die ook buiten de regio Drechtsteden ontstond hebben zij samen Partners in Mobiliteit opgericht om publieke organisaties daarin te ondersteunen.
Stroomlijn is er, na een intensieve periode van bestuurlijke processen en hier en daar ook enige scepsis gekomen. Wij hadden geen ervaring met regiecentrales. Er waren wat voorbeelden in het land, waarnaar wij hebben gekeken, maar het was uiteindelijk wel een sprong in het diepe. Lisette wilde ervoor gaan, wij wilden ervoor gaan en als je dan de juiste mensen bij elkaar weet te brengen ontstaat er iets moois. Ik kijk met veel plezier terug op het besluit dat we toen hebben genomen.

Nu twee jaar later kunnen we zeggen dat het een enorm succes is gebleken. Aanvankelijk met alleen de Sociale Dienst als opdrachtgever, maar gaandeweg kwamen er steeds meer bij. Vanuit Jeugd- en leerlingenvervoer kwamen verzoeken, maar ook maar ook WLZ-aanbieders en de regionale WSW-instelling sloten snel aan. Op het gebied van innovatie ontstaat er op dit moment een enorme impuls. Zonder de goedwerkende regiecentrale was bijvoorbeeld de prijswinnende Wijkhopper er nooit gekomen. En nu kijken we met elkaar weer naar de mogelijkheden van waterstoftoepassingen. Het succes van Stroomlijn straalt af op de totale Drechtsteden en dat is mooi. Maar uiteindelijk ging het om het verbeteren van de kwaliteit van het doelgroepen vervoer en dat is meer dan gelukt met steeds groter worden aantallen reizigers.

De kennis, kunde en doorzettingsvermogen van Lisette en Lars hebben een grote bijdrage geleverd aan het succes van Stroomlijn. Samen met hen kijken wij vanuit de ambtelijke organisatie belangstellend naar nieuwe en verdere ontwikkelingen. Andere (publieke) organisaties met een vraagstuk op vervoer kan ik zeker aanraden om hen te betrekken bij de vorming van ideeën en de ontwikkeling c.q. uitvoering van plannen. Ik kijk met veel genoegen terug én vooruit op onze samenwerking.