Referenties

Ingrid Bennis, beleidsadviseur Samenleving, gemeente Zuidplas:

‘Veel kennis én deskundig advies’

logo

“De regio Midden-Holland onderzoekt de ontwikkeling van doelgroepenvervoer binnen de aangesloten gemeenten Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard en Zuidplas. Om ons daarbij te helpen vroegen wij Partners in Mobiliteit (PiM) ons te adviseren over de mogelijkheden die er zijn om dit vervoer te organiseren, wellicht te integreren met kleinschalig OV en welke kansen het regiemodel hierin biedt.

De heldere aanpak van PiM en het objectieve en deskundige advies dat zij heeft uitgebracht helpt ons zeer. Het geeft belangrijke handvatten om de gesprekken met betrokkenen later dit jaar verder richting te geven. Dat PiM ons daarbij in de gelegenheid stelde om de operatie van een actieve publieke regiecentrale in Drechtsteden ook daadwerkelijk in bedrijf te zien, leverde mooie inzichten op. De contacten met PiM hebben geleid tot een verbreding en verdieping van onze kennis op het gebied van regiecentrales. Wanneer andere gemeentelijke organisaties een vraagstuk hebben met betrekking tot deze materie zou ik zeker PiM als gesprekspartner én adviseur aanbevelen.”